Udział w wykładach w czwartek, 26 maja jest darmowy.

Forum Akcjonariat

  Sala A Sala B Sala C
12:00 – 13:00

Forum Akcjonariat

  Sala A Sala B Sala C
14:00 – 15:00 -
  Sala A Sala B Sala C
16:00 – 17:00 -