Title

SUNEX S.A.

 
logo_sunex
 

SUNEX S.A. jest czołowym w Polsce producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii

Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Działa na bardzo perspektywicznym rynku.

Dynamiczny rozwój zapewnia rosnące zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej jako oszczędnym i ekologicznym sposobem ogrzewania.

Inwestycje w tym zakresie są dofinansowane w ramach programów rządowych

Motorem napędowym dla branży jest również obowiązek systematycznego zwiększania udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym we wszystkich krajach UE.

Spółka oferuje inteligentne systemy stosowane zarówno w technice grzewczej oraz solarnej

Oparte są one na pompach ciepła, fotowoltaice, kolektorach słonecznych, klimatyzacji oraz hybrydowych pakietach wraz z dedykowanymi systemami sterowania. Rozwija produkty wspomagające magazynowanie energii pozyskanej z systemów bazujących na OZE wraz z asortymentem towarzyszącym jak: systemy połączeniowe, montażowe, sterujące, niezbędne do tworzenia kompletnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Ponad 60 procent produkcji firmy trafia za granicę, głównie na wymagający rynek niemiecki.

Spółka systematycznie inwestuje w rozwój nowych technologii

Dysponuje własnym działem badań i rozwoju (R&D) z doświadczonym zespołem inżynierskim posiadającym szerokie kompetencje w zakresie urządzeń OZE. Między innymi obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem innowacyjnej kotłowni hybrydowej, która działa w oparciu o integrację różnych urządzeń oferowanych przez SUNEX.

SUNEX utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową

Z każdym kolejnym rokiem wypracowuje rekordowe wyniki finansowe. W 2020 r. Spółka osiągnęła 84,6 mln zł przychodów (+35,9% r./r.) oraz 6,5 mln zł zysku netto (+86,3%). Priorytetem pozostają inwestycje w wiedzę i rozwój. Planowane są dalsze inwestycje w związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań produktowych Spółka zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w lipcu 2015 r.

Napisz do nas

ir@sunex.pl

Strona www

sunex.pl

Adres

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Telefon

+48 32 414 92 12
+48 696 854 906

Nasz Facebook

@SUNEXSpolkaAkcyjna

Nasz LinkedIn

@sunex-s-a