StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in. aktualne i zweryfikowane dane finansowe spółek, bieżące wiadomości, narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej, analizy i omówienia zawodowych niezależnych finansistów stroniących od konfliktu interesów oraz moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania. Serwis promuje przede wszystkim strategię inwestowania fundamentalnego, będącego w założeniu inwestowaniem długoterminowym, którego przesłanką jest poszukiwanie wartości wewnętrznej spółek. Dodatkową działalnością serwisu jest pogłębianie wiedzy o rynku giełdowym poprzez udostępnianie materiałów poradnikowo-edukacyjnych oraz umożliwienie kontaktu z innymi inwestorami w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Serwis sam z siebie nic nie doradza, nie wskazuje, nie zachęca do kupna akcji żadnej spółki, ani do inwestowania w ogóle. Te decyzje każdy podejmuje sam. Ale gdy już podejmie, jego życie zaczyna biec rytmem giełdy. Staje się StockWatcherem. Ten serwis jest „wasz”, a nie „nasz”, tak jak decyzje inwestycyjne, które podejmujecie. Nikt nie rości sobie praw do waszych zysków, ani nie będzie zwracał poniesionych strat.
StockWatcher to maniak giełdy, nieważne czy rekin czy płotka. To ktoś, kto ma codziennie otwarte notowania, czyta komunikaty i analizy, interesuje się makroekonomią, zagląda na fora, cały czas śledząc wybrane spółki. Wszystkich nie sposób ogarnąć, dlatego każdemu potrzeba kontaktu z innymi inwestorami, aby porównać różne punkty widzenia co do tych samych spółek lub zwrócić uwagę na nowe spółki, dotychczas nie rozważane.
Celem nadrzędnym inwestora jest osiąganie zysku, czyli zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jednak droga do tego jest długa i wyboista. Nawet inwestując długoterminowo – od kilku miesięcy do kilku lat – nie można całkowicie odwrócić swej uwagi od giełdy na co dzień. Przeciwnie: bieżące śledzenie zakupionych spółek staje się obowiązkiem, a miejsce podjętej już decyzji „kiedy i co kupić” zajmuje „kiedy i co sprzedać”. StockWatch.pl ma pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji poprzez dostarczenie argumentów: pogłębionej analitycznej informacji opartej o rzetelne dane oraz konfrontacji stanowisk z innymi inwestorami.

Nasz Twitter

@StockWatchPL

Nasz YouTube

@StockWatchPL

Nasz Facebook

@stockwatch.pl

Nasz LinkedIn

@stockwatch-pl