Title
Title

Grupa PZU

 
 

PZU – więcej niż ubezpieczenia

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku. PZU jest spółką publiczną. Jej akcje są od 2010 roku notowane na GPW. Od swojego debiutu na parkiecie PZU wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG20. Jest w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Od 2019 roku akcje PZU są notowane także w indeksie zrównoważonego rozwoju WIG ESG.

Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19% akcji. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU na koniec I kw. 2021 roku wyniosły 395 mld zł. Grupa cieszy się zaufaniem 22 milionów klientów w pięciu krajach. Oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym. Głównym, pod względem skali i liczby klientów, rynkiem działalności Grupy PZU jest Polska. Należące do Grupy spółki zależne odgrywają istotną rolę także na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie. Spółki Grupy oferują nie tylko ubezpieczenia na życie, majątkowe i zdrowotne, ale także produkty bankowe, inwestycyjne, emerytalne i usługi medyczne. W ramach partnerstw strategicznych świadczą także usługi assistance dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

PZU oferuje swoim klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową spośród wszystkich działających w Polsce ubezpieczycieli. Klienci Grupy PZU mają ponadto dostęp do sieci dystrybucji Banku Pekao oraz Alior Banku.

Działając na szeroką skalę, PZU jest świadomy swojego dużego wpływu społecznego oraz rosnących oczekiwań różnych interesariuszy w tym klientów, pracowników, inwestorów, partnerów, ekspertów branżowych, instytucji i organizacji oraz całego społeczeństwa. Zrównoważone zarządzanie to dla Grupy PZU świadomy wybór, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Napisz do nas

ir@pzu.pl

Strona www

www.pzu.pl

Adres

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Nasz Twitter

@grupapzu

Nasz YouTube

@GrupaPZU

Nasz Facebook

@grupapzu

Nasz LinkedIn

@pzu

Nasz Instagram

@grupa_pzu

Telefony

Magdalena Komaracka, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich: +48 22 582 22 93
Piotr Wiśniewski, Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich: +48 22 582 26 23
Piotr Wąsiewicz: +48 22 582 41 95