Title

PKN ORLEN S.A.

 
 

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface.

Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku, kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej

budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.

Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multienergetycznego

czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku, jednego z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych (PGNiG, Grupa LOTOS).

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów.

Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej

posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju.

Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała 2 855 stacjami paliw

W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH

Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH, Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw.

Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa

magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN

która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie. Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Napisz do nas

ir@orlen.pl

Strona www

www.orlen.pl

Adres

Ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Telefon

+48 24 256 81 80

Nasz Twitter

@PKN_ORLEN

Nasz YouTube

@PKN ORLEN S.A.

Nasz Instagram

@pkn.orlen

Nasz Facebook

@ORLENOfficial

Nasz LinkedIn

@pkn-orlen-s.a.