Title

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podległą ministrowi właściwemu ds. gospodarki

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki

wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć

finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości

innowacyjności i adaptacyjności kadr, będąc kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców

Napisz do nas

info@parp.gov.pl

Strona www

www.parp.gov.pl

Adres

Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Nasz Facebook

@parpgovpl

Nasz Twitter

@parpgovpl

Nasz YouTube

@parpgovpl

Nasz LinkedIn

@parp