Title

Orphinic Scientific jest polską firmą biotechnologiczną o zasięgu międzynarodowym zajmującą się rozwijaniem innowacyjnych terapii, w szczególności w obszarze chorób rzadkich, jak i w innych obszarach chorobowych o niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka poszukuje projektów globalnie i inwestuje w te, znajdujące się w późnej fazie przedklinicznej oraz w badaniach klinicznych. Założyciele Orphinic pracują w USA, Irlandii, Polsce i Australii co pozwala im na bardzo szerokie spojrzenia na rynek oraz dostęp do projektów właściwie na całym świecie. Spółka badania kliniczne wykonuje głównie w Europie Środkowo- Wschodniej po czym przygotowuje projekty do komercjalizacji we współpracy z globalnymi firmami pharma/biotech. Orphinic, oprócz projektów terapeutycznych, zainteresowany jest wysokiej jakości projektami z dziedziny urządzeń medycznych, diagnostyki oraz e-health.

Strona www

orphinic.com

Adres

Park Avenue Building, Wspólna Street 70, 00-687 Warsaw, Poland

Nasz LinkedIn

@orphinic-scientific