Title
Title

Noble Securities

 
 

Dom maklerski Noble Securities od 1994 roku jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z ofertą skierowaną zarówno do detalicznych, jak i profesjonalnych Klientów.

Z sukcesem realizuje projekty publicznych i prywatnych emisji obligacji. Jest jednym z niekwestionowanych liderów na rynku praw majątkowych, za co wielokrotnie został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii.

Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE, a także Doradztwa Inwestycyjnego.

W Noble Securities stawiamy na edukację inwestorów indywidualnych

Jesteśmy organizatorem bądź partnerem wielu wydarzeń edukacyjnych

Co kwartał organizujemy interAKCJE Live

webinar, podczas którego eksperci Noble Securities omawiają bieżącą sytuację rynkową, wybrany segment rynku, który wydaje się być, na dany moment, szczególnie interesujący oraz omawiają go pod kątem analizy fundamentalnej.

Jesteśmy organizacją, która pomaga przedsiębiorcom realizować wizje rozwoju i plany biznesowe

wspierając ich w pozyskaniu kapitału poprzez emisje instrumentów finansowych, organizując fuzje i przejęcia, wezwania oraz programy skupu akcji i innych papierów wartościowych.

Telefon

+48 12 422 31 00

Nasz Facebook

@NobleSecurities

Nasz Twitter

@noblesecurities

Nasz YouTube

@noblesecurities

Nasz LinkedIn

@noble-securities

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa