Title

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna. Firma tworzy unikalne rozwiązania softwarowe, wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny cyfrowej nowej generacji, oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowaniu 3D. Kluczowe technologie oferowane przez spółkę to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm i Cyfrowa Przychodnia.

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem. CarnaLife Holo obecne jest w 18 ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, zostało wykorzystane w blisko 100 procedurach medycznych różnych specjalizacji.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. System został wdrożony w 16 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

HoloComm jest angażującym rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów, treści, danych i innych elementów przy użyciu okularów Microsoft HoloLens 2.

W 2020 roku dynamika wzrostu zysku wyniosła 185% w porównaniu z okresem poprzednim. Atutami spółki jest wsparcie Rady Naukowej składającej się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych oraz współpraca z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny takimi, jak: Microsoft, GE Healthcare czy Johnson & Johnson.

W 2021 roku spółka MedApp S.A. planuje zadebiutować na rynku głównym GPW.

Strona www

medapp.pl

Adres

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, Polska

Nasz Facebook

@MedAppSA

Nasz LinkedIn

@medappsa