Title
Title

KGHM Polska Miedź S.A.

 
kghm
 

KGHM Polska Miedź S.A. zalicza się do grona czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce Spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym.

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi

którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższe dekady.

Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych

przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Spółka posiada kopalnie za granicą w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale

ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości. W portfolio produktów znajdują się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel.

KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju

cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą.

Spółka zatrudnia ponad 18 tysięcy osób

a w całej Grupie ponad 34 tysięcy osób.

Spółka konsekwentnie realizuje Strategię 4E

inwestuje w innowacyjność, angażuje się w tworzenie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko naturalne, rozwija Gospodarkę Obiegu Zamkniętego oraz elektromobilność.

Miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy naturalnej dla klimatu

Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest fotowoltaika. Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. Pierwsza farma fotowoltaiczna powstaje na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. w okolicach HM Legnica. Spółka finalizuje również umowy dotyczące budowy dwóch kolejnych elektrowni fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku.

Napisz do nas

ir@kghm.com

Strona www

kghm.com

Nasz Twitter

@kghm_sa

Nasz Facebook

@kghmtomy

Nasz YouTube

@kghm_sa

Nasz LinkedIn

@kghm
@kghm-ir

Telefony

+48 76 74 78 200
+48 76 74 78 500

Wydział Relacji Inwestorskich

+48 76 74 78 280
+48 76 74 78 205

Adres

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, Polska