Title
Title

Grupa Azoty S.A.

 
 

Grupa Azoty to jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie, działający w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A i Compo Expert Holding GmbH.

Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty intensywnie poszukuje możliwości rozwoju nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych.

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Jedną z nich są Polimery Police, czyli projekt realizowany przez spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - Grupę Azoty Polyolefins S.A., wcześniej PDH Polska S.A. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, ale także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie budowy planowane jest pod koniec przyszłego roku, a uruchomienie fabryki w pierwszym kwartale 2023 roku.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w od 30 czerwca 2008 roku. Spółka wchodzi w skład indeksów WIG, WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, InvestorsMS, WIG.MS-PET, WIG-ESG oraz w indeksie giełd regionu Trójmorza – CEEplus. Jest również obecna w indeksach zagranicznych: MSCI Emerging Markets. Spółka znajduje się w gronie spółek raportujących ESG (zaangażowanych środowiskowo, zarządzanych korporacyjnie oraz odpowiedzialnych społecznie).

Strona www

grupaazoty.com

Adres

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Nasz Twitter

@grupa_azoty

Nasz YouTube

@Grupa_Azoty

Nasz Facebook

@GrupaAzotySA

Joanna Barnaś, Departament Korporacyjny Relacji Inwestorskich

joanna.barnas@grupaazoty.com

Nasz LinkedIn

@Grupa Azoty S.A.

Joanna Barnaś, Departament Korporacyjny Relacji Inwestorskich

+48 785 780 018