Title

Biuro Maklerskie Alior Banku

 
 

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od ponad 12 lat. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz członkiem Izby Domów Maklerskich.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego

kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, niezawodność, innowacyjność, bezpieczeństwo oraz najwyższą kulturę obsługi

Kompleksowa oferta inwestycyjna

obejmuje wielokrotnie nagradzany w rankingu Pulsu Biznesu - Rachunek Maklerski, rachunek forex - Alior Trader, fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, Alior IKE i Alior IKZE oraz doradztwo Inwestycyjne.

Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać informacje o produktach lub usługach Biura Maklerskiego

zadzwoń na Infolinię dostępną pod numerem telefonu 19 503, w godzinach: od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek.

Napisz do nas

kontakt.bm@alior.pl

Adres

ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa

Telefon

19 503

Nasz Twitter

@bmalior

Nasz YouTube

@AliorBankTV

Nasz Facebook

@AliorBankSA

Nasz LinkedIn

@alior-bank-s-a

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy i promocji usług świadczonych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., będące wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank S.A. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.