Title

Beta Securities Poland

 
 

BETA ETF to nazwa polskich portfelowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (polska forma prawna ETF) tworzonych przy współpracy Beta Securities Poland oraz AgioFunds TFI.

BETA ETF to efektywne kosztowo fundusze inwestycyjne

handlowane tak jak akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

BETA ETF to zdywersyfikowane i transparentne narzędzia inwestycyjne

mające za zadanie dostarczać takich samych stóp zwrotu jak odwzorowywane indeksy odniesienia.

Inwestowanie poprzez BETA ETF jest również płynne oraz efektywne podatkowo

np.: poprzez pełną reinwestycję przepływów dywidendowych oraz możliwość rozliczania dochodów/strat z inwestycji z pozostałymi inwestycjami giełdowymi.

Pierwszy BETA ETF zadebiutował 7 stycznia 2019 roku

i ma za zadanie odzwierciedlać zachowanie indeksu WIG20TR.

Na dzień rozpoczęcia Konferencji WallStreet na GPW w Warszawie notowane jest 7 BETA ETF

które odzwierciedlają następujące polskie indeksy giełdowe: WIG20TR, mWIG40TR, WIG20short, WIG20lev oraz WIGtechTR.

W ramach BETA ETF po raz pierwszy zaproponowano Inwestorom ETF z ekspozycją na zagraniczne indeksy z zabezpieczeniem walutowym USD/PLN

BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged oraz BETA ETF Nasdaq-100

dają Inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na największe amerykańskie indeksy giełdowe z ograniczonym wpływem zmian kursu walutowego USD/PLN

Na koniec kwietnia Inwestorzy powierzyli 264 mln złotych w BETA ETF

Największe aktywa o wielkości 155 mln zebrał BETA ETF mWIG40TR odzwierciedlający zachowanie średnich spółek z warszawskiego parkietu. Drugim największym funduszem jest BETA ETF WIG20TR z aktywami na poziomie 68 mln zł.

Bieżąca działalność koncentruje się na utworzeniu kolejnych BETA ETF w oparciu o polskie i zagraniczne indeksy akcji oraz obligacji

Założyciele Beta Securities stworzyli firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszu na giełdzie w Tel Awiwie.

Adres

ul. Wilcza 14b/20, 00-532 Warszawa

Telefon

+48 696 405 078

Nasz Twitter

@EtfBeta

Nasz LinkedIn

@EtfBeta