Title

Asseco South Eastern Europe S.A.

 
 

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach.

Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki

w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten

Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Grupa ASEE zatrudnia ponad 3000 osób w 23 krajach

Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE

Grupa ASEE prowadzi działalność głównie w następujących segmentach rynku informatycznego:

Pod marką ASEE:

  • kompleksowe rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, umożliwiające prowadzenie banku,
  • rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji – AI/Machine Learning
  • rozwiązania z obszaru uwierzytelniania i bezpieczeństwa,
  • dedykowane rozwiązania i usługi dla instytucji publicznych
  • oraz firm z wielu sektorów, w tym m.in. sektora energetycznego, finansowego, telekomunikacyjnego, turystycznego, drogowego,
  • usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego.

Pod marką Payten:

  • dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych,
  • produkty i usługi w obszarze płatności, w tym rozwiązania dla handlu elektronicznego (e-Commerce), procesowania i rozliczania transakcji płatniczych, outsourcing i zarządzanie infrastrukturą do obsługi płatności.

Napisz do nas

ir@asseco-see.com

Strona www

see.asseco.com

Telefon

+48 22 574 86 30

Nasz Twitter

@Asseco_SEE

Nasz YouTube

@assecosee

Adres

ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, Poland