dr Wiesław Żyznowski

Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.


Twórca sukcesu, główny akcjonariusz i (od roku 2010) prezes Zarządu Mercator Medical S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Specjalizuje się w filozofii przedsiębiorczości. Jest wydawcą i autorem książek o regionie wielickim, menedżerem i przedsiębiorcą, a także właścicielem firmy Baza Wiesław Żyznowski w Sierczy koło Wieliczki, będącej administratorem nieruchomości i miniwydawnictwa Żyznowski (www.zyznowski.pl).