Tomasz Kulik

CFO Grupy PZU


CFO Grupy PZU. Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku oraz PZU Życie od 19 października 2016 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Przed powołaniem do Zarządu PZU dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016 – 2020, strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2021 - 2024 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. W latach 2017-2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A.