Tomasz Augustynowicz

JakOszczedzacNaGieldzie.pl


Jestem inwestorem na pełny etat i autorem bloga jakoszczedzacnagieldzie.pl Moja przygoda z rynkiem finansowym zaczęła się jeszcze w czasach liceum, kiedy to po raz pierwszy miałem styczność z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Przeczytanie książki Trading With DiNapoli Levels autorstwa Joe DiNapoli’ego całkowicie zmieniło moje podejście do inwestowania. Zacząłem pogłębiać swoją wiedzę, przeszedłem przez kompletną ścieżkę edukacyjną zalecaną przez Joe – i jako jedna z zaledwie kilkunastu osób na całym świecie – uzyskałem tytuł eksperta. Z czasem zacząłem szukać własnych rozwiązań. Tak powstała właśnie strategia Sky is the limit, bazująca na grze z trendem akcjami, w wyższych przedziałach czasowych. To prosta ale bardzo skuteczna strategia gry z trendem, której celem jest uzyskanie średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 15-20% przy stosunkowo niskim ryzyku oraz niewielkiej ilości czasu poświęcanego na analizy.