Romuald Kalyciok

Prezes Zarządu SUNEX S.A.


Założyciel Spółki SUNEX S.A., w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zdobył ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą na stanowiskach zarządczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie działalności handlowej i partnerstwa strategicznego, badania rynku i kierunków rozwoju technologicznego oraz doradztwa edukacyjno– zawodowego. Jest twórcą wielu przedmiotów praw własności przemysłowych. W 2017 roku, za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, uzyskał dyplom uznania w kategorii innowacje i technologie, w konkursie Zielone Czeki organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.