Prof. Robert Gwiazdowski


Doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im Łazarskiego w Warszawie. Od 2004 roku jest Prezydentem Centrum Adama Smitha – pierwszego niezależnego instytutu badawczego w Polsce. Jest doradcą podatkowym i adwokatem. Prowadzi własną kancelarię adwokacką. Jest niezależnym członkiem rad nadzorczych trzech spółek giełdowych: Polsat Cyfrowy, MNI i DGA.