Remigiusz Iwan

RynekObligacji.com, PortalAnaliz.pl


Pracowałem w bankach jako analityk kredytowy, byłem dyrektorem finansowym w firmie produkcyjnej, wreszcie zajmowałem się kontrolingiem w międzynarodowej firmie (również produkcyjnej). Uważam, że o finansach firm wiem dużo, zarówno od strony udzielającego kredytu, jak i biorącego kredyt. Znam wiele sposobów firm na upiększanie sprawozdań finansowych, myślę, że potrafię dobrze “czytać między wierszami” wyniki firm. Analiza finansowa jest moją mocną stroną, a na rynku obligacji właśnie analiza finansowa ma kluczowe znaczenie.