Rafał Skrzypczyk


Inwestor indywidualny z kilkunastoletnim stażem. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa UJ. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Pełnił funkcje w organach kilku spółek kapitałowych. Prowadzi indywidualne szkolenia mentoringowe dla osób zajmujących się tradingiem oraz spekulacją na rynkach kapitałowych. W swoich inwestycjach bazuje na ocenie psychologicznej postaw uczestników rynku, analizie popytu oraz podaży, a także praktycznym stosowaniu modeli opartych o analizę techniczną. Propagator ciągłego rozwoju osobistego oraz aktywnej postawy inwestorów wobec spółek na GPW, uczestnictwa w WZA, dniach inwestora oraz innych formach komunikacji spółek z rynkiem.