Radosław Żydok

Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.


Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Od 2018 roku pracuje w KGHM Polska Miedź S.A., początkowo jako doradca Prezesa Zarządu a od stycznia 2019 roku jako dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za monitorowanie obszaru regulacyjnego oraz kontakty z instytucjami publicznymi w celu ochrony interesów KGHM. Wcześniej związany zawodowo z Fundacją Republikańską, w której koordynował projekty analityczne i przygotowywał raporty z obszaru gospodarki i polityk publicznych, oraz przez 9 lat – z Politechniką Warszawską w obszarze informatyki. Specjalizuje się w dziedzinach: system legislacyjny Polski i Unii Europejskiej, ochrona środowiska, polityka klimatyczna i energetyczna, podatki oraz system finansów publicznych Polski.