Piotr Żygadło

Prezes Zarządu, All in! Games


Zajmuje się działalnością związaną z tworzeniem i wydawaniem gier komputerowych na stanowiskach kierowniczych i zarządczych od 2006 roku. Wtedy to był jednym ze współtwórców studia deweloperskiego Artifex Mundi Sp. z o. o. Pełnił w niej później rolę wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego oraz szefa studia krakowskiego. Jako producent, dyrektor wykonawczy lub zarządczy był związany również z innymi spółkami, a z All in! Games związał się w grudniu 2018, by zostać prezesem zarządu w czerwcu 2020 roku. Piotr Żygadło ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Zarządzanie i Marketing, a zdobyte doświadczenie w branży gier stawia go w gronie ekspertów w tej dziedzinie.