Mateusz Samołyk

GazetaGieldowa.pl, PortalAnaliz.pl


Paweł Malik - doradca inwestycyjny, autor bloga GazetaGieldowa.pl. Zwolennik analizy fundamentalnej, specjalizuje się w analizie małych spółek. Utworzony przez niego portfel inwestycyjny osiągnął w pierwszym roku 140% zysku. Karierę zawodową realizował głównie w instytucjach finansowych zajmując się controllingiem i inwestycjami. Sprawował m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Analiz i Planowania oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie EUROPA, gdzie zarządzał portfelem instrumentów finansowych, a także współtworzył nowatorskie na rynku polskim ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane. W M.W. Trade SA odpowiedzialny był za negocjacje umów inwestycyjnych z Lehman Brothers oraz system oceny ryzyka. Następnie jako Członek Zarządu zarządzał sprzedażą. W kolejnych latach realizował własne projekty biznesowe oraz świadczył usługi doradztwa m.in. jako Prezes Zarządu restrukturyzował i uczestniczył w procesie sprzedaży Hefra SA.