Paweł Besler

DiNapoli Expert


Jego prawdziwa przygoda z rynkami finansowymi rozpoczęła się w 2013 roku, ponieważ zawsze interesował się działaniem giełdy. Fascynacja zaprowadziła go we wrześniu 2013 do Piotra Greli „DiNapoli Expert” na „Mentoring program”, dzięki któremu jego przygoda z rynkami finansowymi rozpoczęła się na dobre. Głodny wiedzy zaczął zagłębiać techniki DiNapolego. Dzięki uczestnictwu w czterech zaawansowanych seminariach prowadzonych przez Joe DiNapolego oraz dwóch szkoleniach z Pieterem Van Wykiem „DiNapoli Expert” osiągnął poziom wiedzy, przy którym, jak sam mówi „mechanika funkcjonowania rynków finansowych stała się dla mnie jasna”. „Wszystko jest trudne, zanim stanie się jasne. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią zmusić się do pracy” (J.W.Goethe) – to jego motto, które zaprowadziło go do spełnienia swojego marzenia. W styczniu 2019 Joe DiNapoli mianował go tytułem „DiNapoli expert”.