Michał Rakowski

CFO Grupy Amica


Członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich w Grupie Amica od 2019 roku. Wcześniej pełnił funkcję głównego księgowego i prokurenta. W latach 2010-2017 zasiadał w zarządzie spółki Amica Handel i Marketing. Od 2008 roku członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Amicis. Z Grupą Amica związany od blisko 20 lat. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.