Magdalena Łapsa Parczewska

Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym w Urzędzie KNF


Od kwietnia 2019 r. Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym w UKNF. W kwietniu 2020 r. objęła stanowisko Przewodniczącego Komitetu do Spraw Proporcjonalności przy ESMA. W styczniu 2021 r. została wybrana na stanowisko członka zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Przed dołączeniem do zespołu UKNF wiele lat pracowała na rynku kapitałowym, w tym głównie jako zarządzający portfelem akcji.