Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP


Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym.
W 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 – Prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP.
Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1989 – 2002 pełnił funkcję asystenta. Jednocześnie w latach 1989 – 1990 był Radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. Od roku 1995 do 2002 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektora Zarządzającego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 pełnił funkcję Dyrektora, a następnie Wiceprezesa w IDM SA. W latach 2015 – 2017 był Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., a w latach 2017-2018 – Prezesem Zarządu PGE Dom Maklerski.