dr Jacek Welc


Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu analizy finansowej oraz wyceny aktywów. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz SRH University Berlin. Posiada zdobyty z wyróżnieniem dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania oraz certyfikat tej instytucji z rachunkowości finansowej (LCCI Level 4 Financial Accounting IAS). W latach 2003-2007 prowadził własną działalność doradczą w zakresie finansów firm. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Działu Analiz i Wycen Dexus Partners, a następnie Członkiem Zarządu w PKF Grupa Konsultingowa. Były lub obecny członek rad nadzorczych (Polcolorit, Polskie Jadło, Pacific oraz Mediacap) oraz autor kilkudziesięciu wycen aktywów. W ramach działalności akademickiej prowadzi badania w obszarach finansów firm. Ich wyniki prezentował na licznych konferencjach (m.in. w USA, Anglii, Malezji, Kostaryce, Tajlandii, Australii, Nowej Zelandii) oraz publikował w międzynarodowych czasopismach. Jako profesor wizytujący wykładał zagadnienia analizy finansowej na uczelniach w piętnastu krajach. Za swoje prace naukowe był pięciokrotnie wyróżniany przez amerykańskie instytuty badawcze.