Dani Brinker

eToro


Dani Brinker jest Dyrektorem ds. Inwestycji Portfelowych w eToro. Ma ponad piętnaście lat doświadczenia w dziedzinie rynków kapitałowych i konsultingu. W trakcie swojej kariery przewodził zespołom konsultingowym specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem finansowym dla korporacji oraz współzałożył startup technologiczny umożliwiający klientom B2B wdrożenie aplikacji społecznościowych w ich codzienne zarządzanie.