Artur Jedynak

Wiceprezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.


Artur Jedynak uzyskał tytuł Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia magisterskie o specjalności Sztuczna Inteligencja na Politechnice Łódzkiej na wydziale FTIMS. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych. Założyciel i Prezes Zarządu od 2011 r notowanego na NewConnect KBJ S.A. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w szerokim zakresie technologii informatycznych poparte kilkudziesięcioma projektami dla największych organizacji w Polsce i na świecie. Posiada przekrojową wiedzę na temat produktów i technologii SAP oraz szerokiego rynku IT, praktyczne doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz szeroką wiedzę z zakresu inżynierii finansowej. Praktyczna wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie M&A oraz rynku kapitałowego i inwestycyjnego poparta zrealizowanymi przejęciami oraz inwestycjami. Specjalizacja w zakresie budowy wartości biznesów technologicznych z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego.