Andrzej Korytkowski

Dyrektor Departamentu Rynku Pierwotnego Prosper Capital Dom Maklerski S.A.


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Bankowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. CA IB Investment Bank, Citibank Handlowy, Bank Pekao SA) oraz w domach maklerskich i firmach doradczych (m.in. NWAI Dom Maklerski, Ipopema Securities, FinCo Group, DM BPS) gdzie odpowiedzialny był za realizację transakcji na rynkach kapitałowych w Polsce (opracowanie strategii, nadzór nad sporządzaniem dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie klientów przed polskimi organami nadzoru rynku kapitałowego). Uczestniczył i nadzorował wiele transakcji na rynku kapitałowym związanych z pozyskiwaniem finansowania dla dużych spółek publicznych notowanych na GPW oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Bankowości.