Adam Kruszewski

Prezes Zarządu Orphinic Scientific


Lekarz, inwestor, przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem w przekształceniach firm w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także w USA, ekspert w dziedzinie opieki zdrowotnej doradzający rządom, założył wpływowy think tank opieki zdrowotnej w regionie CEE. Posiada doświadczenie zawodowe we wszystkich aspektach zarządzania branżą zdrowotną, produktów ubezpieczenia zdrowotnego, opracowywania leków i wyrobów medycznych. Obecnie jako prezes firmy Orphinic zarządza rozwojem portfela produktów, które są kandydatami na leki dla chorób rzadkich.