UNIMOT S.A.
UNIMOT S.A.

www.unimot.pl

UNIMOT to niezależna grupa kapitałowa, oferująca klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe (ON, biopaliwa, LPG), gazowe (gaz ziemny, LNG), energię elektryczną, panele fotowoltaiczne, produkty asfaltowe i oleje.

Dominująca spółka UNIMOT S.A., notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, specjalizuje się w hurtowym obrocie paliwami ciekłymi, głównie olejem napędowym oraz w sprzedaży produktów asfaltowych. Popularny diesel jest kupowany u krajowych koncernów lub sprowadzany do Polski, a następnie dystrybuowany do klientów z wykorzystaniem kilkunastu baz paliwowych na teranie całego kraju. Produkt trafia najczęściej do klientów z branży transportowo-logistycznej. Spółka jest także obecna na rynku detalicznej sprzedaży paliw, tworząc sieć niezależnych stacji paliw pod marką AVIA.

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT rozwijają działalność w perspektywicznych sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym na rynku OZE.