Profit Journal
Profit Journal

profit-journal.pl

Ogólnopolski kwartalnik finansowy dystrybuowany w nakładzie 6000 egzemplarzy do najlepszych Kół Naukowych w najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych w Polsce i Londynie.