Piotr Grela Tradercom Investments
Piotr Grela Tradercom Investments

www.tradercom.pl

Każda firma działająca w obszarze rynków towarowych staje przed koniecznością podejmowania najważniejszych decyzji zakupowych lub sprzedażowych.

A nawet jak nie działa w obszarze rynku towarowego to z pewnością nastawiona jest na ryzyko zmiany kursu walutowego na rynku Forex.

Dlatego też stworzyłem program zarządzania ryzykiem zmian cen dla danego, specyficznego rynku towarowego i/lub walutowego, związany z wewnętrznymi potrzebami każdego przedsiębiorstwa.

Jest to program kierowany wyłącznie do przedsiębiorstw branżowych i nosi nazwę MasterPlan.