Esaliens
Esaliens

www.esaliens.pl

Nasza działalność w Polsce opiera się na zaufaniu kilkudziesięciu tysięcy inwestorów oraz 20 latach funkcjonowania na krajowym rynku.

Zarządzamy 25 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, oferując polskim inwestorom rozwiązania oparte na inwestycjach w różnorodne klasy aktywów na wielu krajowych i międzynarodowych rynkach. Część zarządzanych przez nas funduszy inwestycyjnych były jednymi z pierwszych funduszy zarejestrowanych w Polsce, a kilka z nich należy dziś do największych funduszy pod względem aktywów na krajowym rynku.

Jesteśmy prekursorem prywatnego oszczędzania na cele emerytalne i jednym z liderów tego rynku. Naszą pozycję zawdzięczamy m.in. zarządzaniu najdłużej działającym pracowniczym programem emerytalnym.

Od lat nieustannie stosujemy te same zasady działania, skupiając się na inwestycjach w tradycyjne klasy aktywów oraz inwestycjach w oparciu o wewnętrzną wartość przedsiębiorstw.