speaker-info

Zbigniew Jakubas

Założyciel i Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej MULTICO S.A.

 

O wykładowcy

Multibranżowy inwestor, wielokrotnie nagradzany za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu. Aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki i ułatwiające polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną.
W ramach założonej w 1989 roku Grupy Kapitałowej MULTICO S.A. buduje i wspiera rozwój przedsiębiorstw, cieszących się obecnie nie tylko ugruntowaną pozycją na rynku krajowym, ale również z sukcesami promujących Polskę daleko poza jej granicami.

Od 2005 roku zaangażowany, jako główny udziałowiec, w działalność Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. – jedynego producenta monet obiegowych i złota inwestycyjnego w Polsce, wiodącego producenta monet kolekcjonerskich, lidera w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w Polsce oraz inwestora na rynku nieruchomości. Jest również właścicielem grupy NEWAG produkującej m.in. elektryczne zespoły trakcyjne i lokomotywy (największe prywatne IPO w 2013 r. na GPW w Warszawie). W skład portfela inwestycyjnego biznesmena, poza wspomnianymi, wchodzą również spółki z branży: deweloperskiej (Wartico Invest), budowlanej (Energopol Warszawa oraz Centrum Nowoczesnych Technologii), hotelowej, tekstylnej oraz filmowej.

Zbigniew Jakubas działalność gospodarczą w Polsce rozpoczął ponad 40 lat temu w 1978 roku. Pierwszą firmę produkcyjną założył już w 1983 roku. W przeszłości był właścicielem spółek zajmujących się m.in.: montażem komputerów, produkcją wody mineralnej, wydawaniem prasy. Z sukcesem przejmował i rozwijał wiele firm wymagających restrukturyzacji.

Moje wykłady

Spotkanie ze Zbigniewem Jakubasem – jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć na przyszłość z pandemii?

Studio

Spotkanie zostało zakończone. Archiwalny zapis nagrania pojawi się w tym miejscu najpóźniej 5 grudnia 2020 r. Uczestników Konferencji poinformujemy o tym fakcie również drogą mailową.

Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział