speaker-info

Wojciech Szymon Kowalski

Główny Analityk Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 

O wykładowcy

Ekonomista, absolwent Wydziału Planowania i Zarzadzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), od lat 90 – tych zawodowo związany z rynkiem kapitałowym poprzez pracę w bankach (m.in. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Polski Bank Inwestycyjny SA), firmach konsultingowych (Sachsen Consult GmbH, Inwest Consulting SA) oraz w domach maklerskich (Dom Maklerski POLINWEST SA, Dom Maklerski BMT SA, EFIX Dom Maklerski SA). W tych ostatnich zajmował się bankowością inwestycyjną, pełniąc funkcje m.in. zastępcy dyr. rynku pierwotnego (np. prace nad uruchomieniem krajowego rynku obligacji komunalnych), kierował pracami struktur analitycznych, pełnił funkcję głównego ekonomisty, członka zarządu, któremu w rożnych okresie podlegał departament zarządzania aktywami (osiągający czołowe lokaty w kraju wg rankingu Gazety Giełdy PARKIET), a następnie obszar związany z zarządzaniem ryzykiem.

W latach 2003 – obecnie członek rad nadzorczych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (np. Relpol SA, W. Kruk SA, Grajewo Pfleiderer SA, Elektrotim SA, Pozbud T & R SA, DELKO SA, DataWalk SA), w których pełnił lub pełni funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego rady nadzorczej oraz członka lub przewodniczącego komitetu audytu. W latach 2012 – 2013 Wiceprezes Zarządu w Grupie Kapitałowej DELKO SA (zajmujących się restrukturyzacją).

Obszarem jego zainteresowań zawodowych są także teoria ekonomii (makroekonomia/analiza porównawcza systemów gospodarczych), instytucjonalne aspekty funkcjonowania finansowych rynków towarowych i walutowych, gospodarka Republiki Federalnej Niemiec. Jest autorem lub współautorem recenzowanych publikacji o tematyce funkcjonowania biur i domów maklerskich, systemu giełdowego RFN oraz giełd i rynków towarowych.

Moje wykłady

Debata: Jaki będzie 2021 r. dla światowych rynków akcji i surowców?

Studio

Spotkanie zostało zakończone. Archiwalny zapis nagrania pojawi się w tym miejscu najpóźniej 5 grudnia 2020 r. Uczestników Konferencji poinformujemy o tym fakcie również drogą mailową.

Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział