speaker-info

Patrycja Panasiuk

p.o. Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN S.A.

 

O wykładowcy

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z doświadczeniem w sektorze ochrony środowiska i energetyki. Koordynator projektów innowacyjnych z praktyką w sektorze finansów publicznych. Do 2018 r. kierownik w Departamencie Strategii, Rozwoju i Innowacji Energa SA, odpowiedzialna za koordynację działań w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, wsparcie merytoryczne w obszarze nowych technologii energetycznych oraz zarządzanie portfelem projektów strategicznych w Grupie. Zawodowo związana z PKN ORLEN od 2018 r. Obecnie, jako Zastępca Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, odpowiada za procesy innowacyjne, corporate venture capital oraz nadzór nad pracami w zakresie badań i rozwoju nowych technologii w kluczowych obszarach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Moje wykłady

Innowacje w PKN ORLEN

Sala D

Wystąpi Pani Patrycja Panasiuk, Z-ca Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich i Pan Piotr Barczuk, Ekspert w Biurze Innowacji. Spotkanie zostało zakończone. Archiwalny zapis nagrania pojawi się w tym miejscu najpóźniej 5 grudnia 2020 r. Uczestników Konferencji poinformujemy o tym fakcie również drogą mailową.

Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział