speaker-info

Marcin Szumowski

Co-founding CEO i prezes zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

 

O wykładowcy

Marcin Szumowski jest absolwentem trzech amerykańskich uniwersytetów (U. of Massachusetts, Illinois i Nevada), gdzie ukończył licencjat, uzyskał tytuły magistra i doktora oraz MBA. Jest współtwórcą i inwestorem w wielu spółkach biomedycznych opartych o innowacyjne technologie.

Od końca 2012 roku jest prezesem zarządu i akcjonariuszem OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjnej spółki biotechnologicznej, notowanej od 2018 roku na GPW, której celem jest opracowanie, rozwój i komercjalizacja nowych leków do potencjalnego zastosowania w terapii chorób zapalnych prowadzących do włóknienia tkanki oraz chorób nowotworowych.

Na rozwój leków spółka OncoArendi pozyskała ponad 250 milionów złotych, zarówno od inwestorów prywatnych, jak też z licznych grantów i dotacji. W listopadzie br. OncoArendi podpisała z Galapagos – największą w Europie firmą biotechnologiczną – umowę o wartości 322 mln Euro (ok. 1,5 mld zł) na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD 01. Jest to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce.
Wcześniej Marcin Szumowski współtworzył, notowaną od 2011 r., spółkę Medicalgorithmics SA, gdzie w latach 2005-2011 pełnił funkcję CEO i prezesa zarządu i był odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz uczestniczył we wprowadzeniu na rynek pierwszych produktów w Europie i w USA.

Marcin Szumowski ma dwudziestoletnie doświadczenia w zarządzaniu projektami badawczymi i inwestycyjnymi w branży biotechnologicznej oraz diagnostyki medycznej. Prowadził ponad 40 projektów B+R o łącznym budżecie ponad miliarda złotych. Jest też pomysłodawcą i jednym z głównych inwestorów w funduszu zalążkowym Life Science Innovations (LSI), który dokapitalizował 11 innowacyjnych spółek z branży biomedycznej.

Marcin Szumowski uczestniczył w trzech niezależnych panelach eksperckich, doradzających Komisji Europejskiej w ocenie Inicjatywy Leków Innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking – IMI JU) w latach 2012-2013 i 2016-17, i jest współautorem trzech opublikowanych przez KE raportów dot. IMI. Był też członkiem międzynarodowej sieci eksperckiej – GLG Institute zrzeszającej czołowych przedsiębiorców i liderów światowej branży biofarmaceutycznej.

Moje wykłady

Budowanie nowoczesnej gospodarki dzięki efektywnej współpracy sektora publicznego i prywatnego

Studio