speaker-info

Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu KDPW

 

O wykładowcy

W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 – 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, w latach 201 3- 2014 Dyrektor a następnie Wiceprezes w IDMSA, 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., 2017-2018 Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski.
Od 2018 roku Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od 2019 Prezes Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP.
Współautor podręcznika „Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Moje wykłady

Inwestorzy indywidualni siłą polskiego rynku. Czy wykorzystamy tę szansę?

Studio

Spotkanie zostało zakończone. Archiwalny zapis nagrania pojawi się w tym miejscu najpóźniej 5 grudnia 2020 r. Uczestników Konferencji poinformujemy o tym fakcie również drogą mailową.

Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział