speaker-info

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A.

 

O wykładowcy

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości. Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Od lat łączy praktykę w biznesie z nauką. Profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i biznesowych z dziedziny finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości. Między innymi monografii: „Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Finanse spółki akcyjnej”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, a także „Bank a leasing”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Moje wykłady

Debata: Polska gospodarka w 2021 r. w opinii prezesów polskich spółek giełdowych

Studio