speaker-info

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A.

 

O wykładowcy

Od ponad 15 lat obecny w branży energetycznej oraz sektorze finansów; brał udział w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych, zarówno jako doradca inwestorów, jak również jako współinwestor. Będąc Dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju Polskiej Grupy Energetycznej, uczestniczył jako kierownik projektu w debiucie PGE na GPW. Jako członek zarządu Inven Group, przygotowywał projekty energetyczne w technologiach gazowych i biomasowych. Aktualnie, w ramach Grupy Columbus, odpowiada za rozwój projektów z zakresu OZE, w szczególności za sieć farm fotowoltaicznych.

Moje wykłady