speaker-info

Filip Milewski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

O wykładowcy

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od listopada 2019 zajmuje się obszarem rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowania B+R. Obecnie jako Kierownika Sekcji Instrumentów Zwrotnych sprawuje nadzór inwestorski nad prawidłowym funkcjonowaniem funduszy venture capital uruchomionych w ramach funduszu funduszy PFR NCBR CVC FIZAN oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Centrum. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizacja Gospodarka i Administracja Publiczna.

Od 2004 do 2019 zatrudniony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmował się projektami badawczymi, analizą
finansową oraz współtworzył Portal Innowacji. Wcześniej zarządzał portfelem inwestycyjnym w Towarzystwie Ubezpieczeniowym HEROS S.A. (obecnie Compensa S.A.), oraz był zaangażowany w proces debiutu giełdowego firmy HOOP S.A.

Zainteresowania: rynek kapitałowy, historia oraz informatyka. Żonaty, trójka dzieci.

Moje wykłady

Debata: Ekosystem start-up’owy w Polsce w aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Szanse i zagrożenia rozwoju

Sala E