speaker-info

Dr Maria Bogajewska

Prezes Zarządu Arena.pl S.A.

 

O wykładowcy

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych, adwokat. Pierwsze kroki w karierze stawiała w najlepszych kancelariach prawnych w Warszawie i Poznaniu, zdobywając cenne doświadczenie w obsłudze prawnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Od 2015 roku na stałe związana ze spółkami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, najpierw jako Dyrektor Zarzą-dzający, a od 2019 roku w roli Prezesa Zarządu.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz spółkami, w tym dobieraniu optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i strategicz-nych, jak i formy prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania kapitału dla jej finansowania. Wielokrotnie uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, także w branży technologicznej oraz e-commerce.

Z Arena.pl związana od 2015 roku – początkowo jako członek Rady Nadzorczej spółki Arena.pl S.A., a od lutego 2020 roku jako Prezes Zarządu tej spółki, jak i spółki Arena.pl sp. z o.o.

Moje wykłady