speaker-info

dr Iwona Sroka

Członek Zarządu (PR&IR, Marketing) Murapol S.A.

 

O wykładowcy

Ekonomista i menedżer z bogatym dorobkiem na rynku kapitałowym i akademickim. Od 2018 roku w GK Murapol odpowiada za obszar marketingu, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich (PR&IR). Od 2017 roku członek rady nadzorczej ZUS. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. W latach 2009 – 2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, zaś wcześniej przez dekadę – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2017-2018 członek rady nadzorczej Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, a wcześniej w organach nadzorczych spółek zależnych od GPW: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz WSEinfoEngine.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych.

Moje wykłady

Debata: Jak covid zmienił rynek nieruchomości? Czyli o tym, czy mimo pandemii wciąż warto inwestować w na tym rynku

Sala D

Spotkanie zostało zakończone. Archiwalny zapis nagrania pojawi się w tym miejscu najpóźniej 5 grudnia 2020 r. Uczestników Konferencji poinformujemy o tym fakcie również drogą mailową.

Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział