speaker-info

Bogdan Kornacki

Senior Product Manager, GPW

 

O wykładowcy

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180).

Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach związanych z inwestycjami własnymi, pełnił funkcję animatora oraz nadzorował działalność animatorów.

Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym za produkty strukturyzowane, ETFy i finansowe instrumenty pochodne.
Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, ETFów, zasad obrotu, strategii inwestycyjnych kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich i innych instytucji związanych z rynkiem finansowym.

Moje wykłady

Wprowadzenie do kontraktów terminowych

Sala D
Dostęp bezpłatny po rejestracji
Weź udział