Arena.pl
Arena.pl

 

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem Arena.pl S.A.
w trakcie Konferencji WallStreet 24 on-line?

Wyślij maila z prośbą o kontakt na biuro@sii.org.pl.


Czat ze spółką Arena.pl S.A.
odbędzie się w czwartek 26 listopada o godzinie 11:00

Na pytania inwestorów odpowie

Dr Maria Bogajewska, Prezes Zarządu Arena.pl S.A.Dr Maria Bogajewska
Prezes Zarządu Arena.pl S.A.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych, adwokat. Pierwsze kroki w karierze stawiała w najlepszych kancelariach prawnych w Warszawie i Poznaniu, zdobywając cenne doświadczenie w obsłudze prawnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Od 2015 roku na stałe związana ze spółkami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, najpierw jako Dyrektor Zarzą-dzający, a od 2019 roku w roli Prezesa Zarządu.

Arena.pl S.A. to notowany na NewConnect właściciel arena.pl sp. z o.o., spółki prowadzącej plat-formę handlową o nazwie arena.pl. Obecnie marketplace posiada zarejestrowanych 6916 profesjo-nalnych sprzedawców, którzy za jego pośrednictwem oferują nowe produkty, sklasyfikowane w ośmiu głównych kategoriach. Serwis zapewnia niską prowizję na poziomie ok. 4 proc., tylko za do-konaną sprzedaż. W br. w spółce zaszły kluczowe zmiany kadrowe, wdrożono nowe funkcjonalno-ści informatyczne oraz rozpoczęto działania marketingowe. W okresie lockdownu spółka przepro-wadziła dedykowane programy wspierające przedsiębiorców oraz odnotowała znaczący wzrost sprzedaży. Od początku br. kurs arena.pl wzrósł o ok. 60%, a jej aktualna kapitalizacja wynosi ok. 110 mln zł. Podmiot od początku działalności finansowany jest wyłącznie przez polski kapitał. Głów-nymi akcjonariuszami są obecnie LMB FIZAN oraz TOROX EKO FIZAN. W 2021 roku spółka planuje przeniesienie akcji na parkiet główny GPW.

Prezentacja inwestorska Arena.pl S.A.